Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań„ S. A.


adres korespondencyjny:

ul. Ogrodowa 7A

05-816 Michał‚owice


siedziba:

Al. Komisji Edukacji Narodowej 11/159

02-797 Warszawa


tel. +48 535 531 295


odpady@proekol.pl

www.proekol.pl

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., siedziba: Al. Komisji Edukacji Narodowej 11/159, 02-797 Warszawa, adres korespond.: ul. Ogrodowa 7A, 05-816 Michałowice | KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | BDO: 000001396