Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Pro-Ekol przejmuje od przedsiębiorców – producentów, importerów i nabywców wewnątrzwspólnotowych – ustawowy obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, obowiązek sprawozdawczości oraz prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Działalność prowadzimy od 2002 roku, a nasze doświadczenie, profesjonalizm i indywidualne podejście do klienta pozwalają nam stale się rozwijać. 

W 2015 roku podnieśliśmy kapitał zakładowy Organizacji Odzysku do 2.500.000 zł i spełniając wymogi Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi staliśmy się Organizacją Odzysku Opakowań.

Dnia 22 lutego 2018 roku Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego informację o wpisaniu do Rejestru BDO pod Numerem Rejestrowym 000001396.

 

Informacja dla akcjonariuszy

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., siedziba: Al. Komisji Edukacji Narodowej 11/159, 02-797 Warszawa, adres korespond.: ul. Ogrodowa 7A, 05-816 Michałowice | KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | BDO: 000001396