Informacje dla akcjonariuszy

Informacja dla akcjonariuszy

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A., siedziba: Al. Komisji Edukacji Narodowej 11/159, 02-797 Warszawa, adres korespond.: ul. Ogrodowa 7A, 05-816 Michałowice | KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | BDO: 000001396