Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Kontakt

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S. A.
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18

tel. 22 862 49 00
tel./fax 22 862 51 00
odpady@proekol.pl

www.proekol.pl

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18 | Nr KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | Nr BDO 000001396