Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Kontakt

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S. A.
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18

tel. +48 535 531 295

odpady@proekol.pl

www.proekol.pl

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18 | Nr KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | Nr BDO 000001396