Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.Akty prawne

  • ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 2013, poz. 888) - tekst jednolity  czytaj...
  • ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, poz. 21) - tekst jednolity  czytaj...
  • ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. 2014, poz. 1413) - tekst jednolity czytaj...
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie stawek opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań (Dz. U. 2014, poz. 1972) - czytaj...
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizującego i formularza o wykreśleniu z rejestru (Dz. U. 2017, poz. 2458) - czytaj...
  • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. 2018, poz. 184) - czytaj...

Pro-Ekol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.,
01-018 Warszawa, ul. Wolność 5/18 | Nr KRS 0000138923 | NIP 527-23-86-826 | Nr BDO 000001396